Stedets historie

Opp

punkt

Det har vært bosetning på Alnes langt tilbake i historisk tid, og gjennom århundrer har det vært kombinert jordbruk og fiske på stedet.

punkt

Det viktigste grunnlaget for bosetningen var nærheten til de rike fiskefeltene ute i havet.

punkt

Fram til slutten av 1920-åra var Alnes et av de største fiskeværene på Sunnmøre. Det var mye liv og røre på stedet i denne tiden, og spesielt under torskefisket var det mange tilreisende sesongarbeidere og fiskelag innkvarterte her.

punkt

Fiske har også i ettertid vært den viktigste næringsvegen og frem til slutten av 1970-tallet var havna full av små kystfiskebåter som var ute hver natt etter fangst.

punkt

Lokalbefolkningen startet egen fyrtjeneste på Alnes i 1852, tre talglys i en liten bygning.

punkt

Kystverket har drevet fyrstasjonen siden 1876. Det har vært flere utvidelser frem til det fyrtårnet du ser i dag. Det er på hele 22,5 meter og ble bygget i 1936.

punkt

Molo til beskyttelse mot havet ble bygget i 1893 og utvidet på 1950-tallet til den havna du ser i dag . Du kan legge merke til at den originale moloen er laget av fint tilhugget stein.

punkt

Fiske drives i dag av store båter, som er ute i lengre perioder, og som ikke benytter havna slik som før.

 

Adresse:

Alnes Rorbuferie
Alnes, 6055 Godøya

Mobil

 +47 41 65 59 06

E-mail:

post@alnesrorbuferie.no

Credits

  Copyright © Alnes Rorbuferie   Sist endret: 14 March 2016